Hem > Nyheter > Innehåll

Skicka prov till mexikanska kunder idag (optisk nivåomkopplare)

Kunden skickar förfrågan om optisk nivåbrytare till mig

I en night.we svara honom och citera till honom ASAP på andra dagen.

Efter några dagar svarar han mig att han hoppas skicka prov till honom först,

De bär han frakt och ger sitt DHL-konto.


Efter att ha diskuterat med min chef, håller vi med det. Och vi kontaktar

Med fabriken ASAP.

Vi skickade det idag.Vi hade ett bra samtal med våra kunder.

Ser fram emot kundrespons.